OTWARCIE WIRTUALNEJ STRZELNICY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU

11 października br. w naszej szkole, w budynku przy ul. 17 Stycznia 27, nastąpiło uroczyste oddanie do użytku Wirtualnej Strzelnicy, którą pozyskano w ramach Konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” ogłoszonego w styczniu br. przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W otwarciu wzięli udział: Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego – Renata Gruszka, Członek Zarządu Powiatu – Edwin Pigla, Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego – Barbara Golon, Kierownik Wydziału Inwestycji Powiatu Nowotomyskiego – Adrianna Brzostowska, Burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiński, Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Tomyślu –  mjr Jacek Marczak, przedstawiciel dostawcy sytemu wirtualnej strzelnicy,  Autocomp Management Sp. z o.o. – Karol Lepieszo, przedsiębiorca – Sławomir Przybyła, którego firma przygotowała pomieszczenie szkolne na potrzeby strzelnicy, Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu  – Piotr  Bryl, dyrektor szkoły – Bogusław Pietrusiewicz oraz uczniowie klasy bezpieczeństwo publiczne w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Garczyńskiego.

 

Wartość projektu to 152. 982,50 zł, dofinansowanie z MON 120.856,17 zł, a wkład własny 32.126,33 zł.

Użytkownikami strzelnicy będą głównie uczniowie oddziałów bezpieczeństwa publicznego, a także młodzież z pozostałych klas szkół wchodzących w skład Zespołu oraz  uczniowie z innych szkół powiatowych czy gminnych. Ta inwestycja usprawni im naukę, ułatwi realizację podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa, w której znajdują się zapisy dotyczące szkolenia strzeleckiego.

 

Będą mogły z niej korzystać również organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz obronności państwa oraz zainteresowana społeczność lokalna.

Strzelnica wykorzystuje multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy „POJEDYNEK”, który został opracowany i jest produkowany przez Autocomp Management Sp. z o.o.  we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia.

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii będzie można na strzelnicy ćwiczyć umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej długiej lub krótkiej, z różnych odległości i z różnych postaw strzeleckich. Strzelnica działa w oparciu
o wirtualną rzeczywistość kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie. Posiada możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania – od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie, do wykonania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, również w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.