Międzynarodowy Dzień Ziemi

W środę 26.04.2023 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, które w tym roku obchodzone były pod hasłem: „Zainwestuj w naszą planetę” w klasach liceum odbyły się prelekcje na temat ochrony środowiska. Prelekcje prowadziła Pani Paulina Włodarczyk, pracownik nadleśnictwa Wolsztyn. Podczas wykładu uczniowie liceum mogli dowiedzieć się wiele o pracy nadleśnictwa. Omówione zostały również kwestie różnic między ekologią, ochroną środowiska a ochroną przyrody. Zostały przedstawione możliwości ochrony środowiska na szczeblu państwowym, jak również lokalnym oraz sposoby walki z zanieczyszczeniami w środowisku domowym. Podczas prelekcji został poruszony problem deforestacji i możliwości walki z tym zagrożeniem. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie są możliwości wykorzystania drewna jako ekosurowca. Prelekcje zostały odebrane przez młodzież entuzjastycznie.
W ramach obchodów Dnia Ziemi w klasach technikum oraz szkoły branżowej zostały przeprowadzone lekcje geografii na temat: Międzynarodowe święto ekologiczne- Dzień Ziemi „Zainwestuj w naszą planetę”. Uczniowie obejrzeli też film dokumentalny „Ziemia nasze dziedzictwo” zrealizowany w roku 2001 przez Yann Arthusa-Bertranda. W ten sposób zapoznali się z problemami globalnymi związanymi z działalnością człowieka i wpływem tej działalności na świat, w którym żyjemy.
Ważne jest to, aby poruszać w pracy z młodzieżą kwestie związane z działalnością człowieka, wpływem tej działalność na naszą planetę. Trzeba też rozmawiać o możliwościach ochrony środowiska. Potrzebne jest to dlatego, że dzisiejsza młodzież jest ostatnim pokoleniem, które może znacząco wpłynąć na losy naszej planety.