Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 25 czerwca,  odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum, szkoły branżowej i technikum oraz klasy trzeciej technikum, otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców w salach lekcyjnych, ze względu na trwającą pandemię.

Dla tegorocznych absolwentów szkoły branżowej uroczystość miała bardziej podniosły charakter i odbyła się w holu budynku A Zespołu Szkół nr 1. Na galę zaproszono również tegorocznych absolwentów liceum, którym w kwietniu nie wręczono zasłużonych nagród ze względu na ówczesne obostrzenia.

Uczniowie, którzy w tym roku uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, otrzymali nagrody wraz z podziękowaniami  od swoich wychowawców oraz dyrektora.

Oto najważniejsze wyróżnienia tegorocznej Akademii:

Dawid Bryza – uczeń klasy III bb – otrzymał medal Złotego Absolwenta ufundowany przez Starostę Powiatu Nowotomyskiego.

Uczniowie: Robert Golczak (SB), Michał Szelzchen( LO), Dawid Woźniak (LO)  uhonorowani zostali wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.

Powyższe nagrody i wyróżnienia podyktowane były wysokimi wynikami w nauce, nienagannym zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły oraz lokalną społeczność.

Jednakże nie tylko wysokie oceny zostały nagrodzone. Jak wiadomo nasza szkoła nie jest jedynie miejscem do nauki, ale też miejscem, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i pokazywać światu swe talenty oraz wewnętrzne piękno.  Dlatego nagrody zostały przyznane  również uczniom, którzy rozwijali własne zamiłowania biorąc udział w konkursach przedmiotowych, prezentowali swoje artystyczne umiejętności, czy czerpali przyjemność z pomagania innym uczestnicząc w akcjach szkolnego wolontariatu .

Nagrody zostały więc przyznane także tym, którzy w szczególny sposób angażowali się w życie szkoły, czy aktywnie działali w Samorządzie Uczniowskim. Oto wyróżnieni:

Nagrody za reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach otrzymali : Maja Jędrasiak, Smogór Kornelia, Sytniejewska Jagoda, Stachowiak Dawid, Selena Soporowska, Kubiak Aleksandra.

Nagrody za pracę w Samorządzie i pracę na rzecz klasy:  Kubiak Anastazja, Soporowska Selena,  Kubiak Aleksandra, Skotarczyk Adrian,  Furmaniak Zuzanna, Jakub Staszyk.

Nagrody za Wolontariat : Niemiec Maja, Ziarkiewicz Dorota, Soporowska  Selena, Jędrasiak Maja, Nowak Kaja, Marcinkowska Magdalena, Furmaniak Zuzanna, Waszkowiak Anita, Andrzejewska Oliwia, Białecki Karol

Na zakończenie uroczystości był czas na ostatnie zdjęcie z wychowawcą i słowa pożegnania. Był to dzień niezwykły, który z pewnością na długo zostanie w pamięci. Pożegnaliśmy absolwentów z naszej szkoły. Pozostaje nam mieć jednak nadzieję, że sercem pozostaną na zawsze z nami.