Centrum monitoringu środowiskowego

Od kilku lat w naszej szkole prowadzone są  badania jakości wody Jeziora Zbąszyńskiego oraz od dwóch lat badania jakości powietrza w Zbąszyniu. W tym roku z powodu pandemii te badania trzeba było przełożyć.  Jednak po powrocie do nauczania stacjonarnego uczniowie klas przyrodniczo-medycznych I b,  II b i II c prowadzili pomiary jakości powietrza i wody w ramach szkolnego monitoringu środowiskowego. Dofinansowanie projektu  w ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju IKEA Industry  pozwoliło na  zakup dodatkowego sprzętu do mierzenia parametrów
fizyko-chemicznych powietrza i wody, w szczególności miernika pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń, miernika stężenia tlenu w wodzie oraz nowych testów do badania zawartości biogenów w wodzie. Dzięki tym urządzeniom można było poszerzyć zakres badań jakości powietrza i wody w ramach monitoringu środowiskowego oraz na bieżąco sprawdzać stan powietrza w naszej szkole.

 Jakość powietrza w Zbąszyniu można na bieżąco sprawdzać na stronie naszej szkoły, gdzie znajduje się link do miernika jakości powietrza, który  został umieszczony na budynku Liceum Garczyńskiego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu. Czujnik smogu – looko2v3  mierzy stężenie pyłów:  PM10,  PM2,5  i  PM1,  temperaturę powietrza, wilgotności oraz stężenie formaldehydu.

W efekcie prowadzonych przez uczniów badań powstał  raport z monitoringu środowiskowego dotyczący badania jakości powietrza i  wód powierzchniowych okolic Zbąszynia publikowany na stronie szkoły i przekazany IKEA INDUSTRY oraz władzom samorządowym Gminy Zbąszyń.

J. Jankowiak

link do raportu z monitoringu środowiskowego 2021