,

Patroni 2021 roku

Sejm ustanowił patronów 2021 r.

Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego.

Rok 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Patroni roku 2021