Szanowni Państwo, Rodzice uczniów ZS 1 w Zbąszyniu,

w związku z przedłużeniem przez Ministra Edukacji Narodowej okresu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 26 kwietnia br. pragniemy Państwa poinformować, że szkoła nadal będzie realizować nauczanie zdalne zgodnie z dotychczasowymi zasadami oraz harmonogramem oraz w miarę możliwości realizować wyznaczone zadania.

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali objęci edukacją zdalną i kontaktują się z nauczycielami za pośrednictwem różnych środków komunikacji elektronicznej. Dzięki temu realizowane są – w miarę możliwości – treści programowe. Uczniowie są również objęci opieką psychologa i pedagoga szkolnego. Nad organizacją procesu nauczania na odległość sprawuje nadzór dyrekcja szkoły, monitorując przebieg zajęć i omawiając z nauczycielami ewentualne problemy podczas wideokonferencji, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

Ponieważ zbliża się termin zakończenia roku dla uczniów klas maturalnych, wystawione zostały – zgodnie z procedurą – proponowane oceny dla maturzystów. Dnia 22 kwietnia odbędzie się online rada klasyfikacyjna. Pożegnanie absolwentów, ze względu na ograniczenia, nie odbędzie się, niestety, w tradycyjnej formie. O możliwości i sposobie odbioru świadectw uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawców.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragniemy Państwa zapewnić, że staramy się zagwarantować naszym uczniom – na ile to możliwe – dostęp do edukacji oraz pedagogiczne i psychologiczne wsparcie.

Jak radzi nasz szkolny psycholog, pani Ewa Kuczyńska: „Nikt z nas wcześniej nie doświadczył sytuacji takiej, jaką obecnie mamy i dlatego jest ona dla nasz szczególnie trudna, może rodzić lęk i frustracje związane z przyszłością. Jednak towarzyszy ona wszystkim i dlatego ważne jest, by każdego dnia uczyć się akceptacji tego, czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Najrozsądniejszą drogą w obecnym czasie staje się zatem działanie w tych kierunkach, w których możemy uczynić rzeczy pożyteczne”.

Życzymy Państwu, byście odnaleźli w sobie siły, by stawiać czoła nowym wyzwaniom, skupiając swoją energię na tym, by odkrywać sens każdego dnia. Dzielimy się z Państwem pewnością, że nastąpią lepsze czasy.

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu