Ferie z książką

Biblioteka szkolna w Technikum i Szkole Branżowej
przy ul. 17 Stycznia, będzie otwarta:

29 STYCZNIA (ŚRODA) OD GODZINY 9.30- 11.00

ZAPRASZAMY !