EGZAMIN POPRAWKOWY

WAŻNA INFORMACJA !!!

EGZAMINY POPRAWKOWE

ODBĘDĄ SIĘ 26 SIERPNIA 

W BUDYNKU B

  •  godz. 8:30 część pisemna – matematyka, język niemiecki, działalność gospodarcza,

  • po części pisemnej część ustna,

  • po części ustnej egzamin z pracowni ekonomicznej.