Rekrutacja do szkół nabrała tempa

Z dniem 31 maja br. kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Do tego dnia absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych składają poprzez system naboru elektronicznego wnioski o przyjęcie do szkoły. Obecny rok jest o tyle wyjątkowy, że do szkół prowadzonych przez Powiat Nowotomyski przyjdą dwa roczniki pierwszoklasistów. Starosta Nowotomyski zapewnia jednak, że miejsca dla wszystkich chętnych wystarczy.

Powiat Nowotomyski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe w Nowym Tomyślu, Zbąszyniu i w Trzciance już od pewnego czasu przygotowuje się do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów na nowy rok szkolny. Okazuje się, że zainteresowanie naszymi szkołami jest spore, dlatego jest duża szansa na utworzenie niemal wszystkich oferowanych kierunków w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Na krótko przed zamknięciem rejestracji elektronicznej do szkół powiatowych swoje wnioski w pierwszej preferencji złożyło ponad 1500 uczniów, a w pozostałych preferencjach dalszych prawie 400 uczniów. Ostateczne liczby kandydatów przyjętych w rekrutacji poznamy jednak dopiero 25 lipca br., zgodnie z harmonogramem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zanim jednak uczniowie zostaną przyjęci na wybrane kierunki, mają czas, by zmienić swoje preferencje w systemie naboru elektronicznego, co nastąpić może w dniach od 14 do 19 czerwca br. Następnie w dniach od 21 do 25 czerwca br. uzupełniają swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Z uwagi na fakt, że rok szkolny zakończy się wcześniej niż pierwotnie zaplanowano, świadectwa będzie można składać już w dniu 19 czerwca br. Warto podkreślić, że w tym terminie uczeń nie musi jeszcze dostarczyć oryginału świadectwa, jednak organ prowadzący szkoły do tego zachęca. Złożenie oryginałów świadectw w wybranej szkole w podanym terminie stanowi bowiem duże prawdopodobieństwo wyboru przez uczniów danej szkoły, co pozwala Powiatowi na utworzenie większej liczby miejsc w szkołach. Niemniej ostatecznie, uczeń musi dostarczyć oryginał do wybranej szkoły w dniach od 16 do 24 lipca br., czyli jeszcze przed ogłoszeniem wyników naboru. Wprawdzie, w dniu 16 lipca br. ogłoszone będą listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów, ale ostateczne listy przyjętych kandydatów wywieszone zostaną dopiero w dniu 25 lipca br.

Zarząd Powiatu zamierza na początku lipca zdecydować o ostatecznej liczbie oddziałów w poszczególnych szkołach. Liczba ta będzie tym większa, im większa będzie do dnia 25 czerwca br. liczba oryginałów świadectw dostarczonych przez kandydatów. Dlatego zachęcamy, aby właśnie w tym terminie uzupełnić wniosek o wymagane dokumenty. Daje to bowiem większą pewność uczniom na utworzenie oddziałów szkolnych na wybranych kierunkach.

Wspomnieć jeszcze należy, iż w przypadku, gdy uczeń nie zostanie przyjęty do wybranego oddziału lub oddziałów, z dniem 26 lipca br. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która pozwoli kandydatom na złożenie ponownych wniosków do oddziałów, w których będą wolne miejsca. Zgodnie z wytycznymi Kuratorium postępowanie to zakończy się jednak dopiero w dniu 30 sierpnia br., czyli tuż przed początkiem roku szkolnego. Mamy jednak nadzieję, iż znakomita większość kandydatów zostanie przyjęta do wybranych szkół już w postępowaniu lipcowym. Decyzje Zarządu Powiatu będą odpowiedzią na potwierdzone zainteresowanie uczniów, dlatego – jak wspomniano
wyżej – tak ważne jest jak najszybsze dostarczenie oryginałów świadectw. Miejsc w szkołach powiatowych zapewne nie zabraknie, ale naszym celem jest utworzenie takich oddziałów, na które zapotrzebowanie zgłosili sami uczniowie. Życzymy zatem wszystkim powodzenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dodajmy, że każdy zainteresowany może poprzez strony internetowe szkół wejść do systemu naboru elektronicznego, by zapoznać się z aktualnymi statystykami dotyczącymi tegorocznej rekrutacji.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

Marek Nyćkowiak