INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZS NR 1 W ZBĄSZYNIU

W związku z trwającą akcją strajkową , informuję ,iż :
-akcja strajkowa trwa nadal i będzie kontynuowana  po przerwie świątecznej
-zorganizowana jest od 8.04.2019 do czasu zawieszenia strajku opieka dla uczniów w obu budynkach
-planowana jest kolejne Posiedzenie Rady Pedagogicznej na dzień 24.04.2019 godz 17.00 w celu klasyfikacji uczniów kończących szkołę
-planowane zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – 26.04.2019 godz 12.00 w Centrum Kultury w Zbąszyniu
-sekretariaty w budynkach A i B pracują bez zmian w godzinach 7.30 – 15.30
-wszelkie pytania związane z organizacją szkoły i jej pracy w okresie strajku proszę kierować do sekretariatów szkół oraz do wicedyrektora szkoły mgr Marka Furmana pełniącego obowiązki dyrektora podczas nieobecności Dyrektora szkoły .
Chciałbym uspokoić rodziców i uczniów klas maturalnych i poinformować ,że czynione są wszelkie starania moje i grona pedagogicznego aby uczniowie klas maturalnych mogli przystąpić do egzaminu maturalnego .Wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i oczekujemy na pozytywne rozmowy podczas Spotkania przy zaplanowanym przez związki zawodowe i rząd  ,,Okrągłym stole „. O dalszych decyzjach i pracy szkoły będę informował Państwa poprzez stronę internetową szkoły . Od początku akcji strajkowej wszelkie informację przesyłam poprzez dziennik lekcyjny wszystkim uczniom szkoły .
– z wyrazami szacunku wicedyrektor szkoły  mgr Marek Furman