OGŁOSZENIE

Drodzy maturzyści

INFORMUJĘ , IŻ W DNIU 17 .04.2019 PLANOWANE JEST POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ KLASYFIKACYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ  KLASY IV TECHNIKUM .
JEŚLI Z PRZYCZYN BRAKU KWORUM RADY PEDAGOGICZNEJ W W/W NIE BĘDZIE W LICZBIE NAUCZYCIELI MOGĄCYCH PODJĄĆ UCHWAŁĘ KLASYFIKACYJNA – WYZNACZAM KOLEJNY TERMIN POSIEDZENIA RADY KLASYFIKACYJNEJ NA DZIEŃ – 24 .04.2019 CELEM DOKONANIA KLASYFIKACJI UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ  tj  . : KLAS  III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ KLASY IV TECHNIKUM .
WICEDYREKTOR – MAREK FURMAN