Góra Grosza 2019

Wzorem z lat poprzednich, także i w tym nasza szkoła wzięła udział w XIX edycji „Góry grosza”. Cała akcja polega na zbiórce monet, które następnie przeznaczone są na szczytny cel jakim jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Zbieranie monet odbywało się zarówno w budynku A jak i w budynku B. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać ponad 300 zł, co jest bardzo dobrym wynikiem!