XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

W tym roku hasło przewodnie olimpiady brzmiało „Gospodarka światowa− wolny handel czy protekcjonalizm”. Olimpiada zorganizowana została przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, patronat nad tegoroczną edycją objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Głównym celem Olimpiady była edukacja ekonomiczna, poszerzanie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: trzydziestu pytań testowych, zadania z podstaw ekonomii, pytania o charakterze ogólnym, nawiązującym do myśli przewodniej  XXXII OWE. Najlepsze wyniki uzyskali: Szymon Durczak, Kacper Odrobnyi Jagoda Skrzypczak.

Szymon uzyskał wymaganą liczbę punktów i reprezentował szkołę w II etapie− wojewódzkim OWE.

XXXII Olimpiada-zdjęcie