Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna w budynku „B” zakończyła działania dotyczące realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  dotyczącego wspierania w latach 2016-2010 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogicznej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych.

    Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa było sporządzenie harmonogramu działań, oraz podanie terminów ich wykonania.

 1. Jednym z pierwszych zadań było przeprowadzenie ankiety czytelniczej wśród młodzieży szkolnej, pozwalającej na poznanie ich preferencji czytelniczych. Na podstawie analizy ankiety oraz rozmów indywidualnych z uczniami oraz nauczycielami, powstała szkolna lista propozycji książek, która została przedstawiona do zaopiniowania Samorządowi Szkolnemu i Radzie Rodziców.
 1. Praca biblioteki szkolnej została dostosowana  do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.
 1. Zorganizowano wystawę i spotkanie w bibliotece szkolnej pt. Biblioteka uczuć- zakochaj się w książce. Uczniowie wzięli udział w konkursie polegającym na połączeniu w  pary literackich bohaterów oraz odgadnięciu, z jakiej książki pochodzi przedstawiony cytat.
 1. Został przeprowadzony konkurs fotograficzny pt.: Wiosna z książką w tle. Prace konkursowe można było zobaczyć na wystawie na korytarzu szkolnym przed biblioteką.
 1. Przez cały okres realizacji działań zapisanych w NPRC  trwał projekt, w trakcie którego powstawały na korytarzu szkolnym tzw. Drzewka czytelnicze, które pokazywały zainteresowania czytelnicze młodzieży; na korytarzu powstała gablota Oni to czytają, w której uczniowie polecali kolegom ciekawe książki do przeczytania.Powstała lista książek, które, zdaniem uczniów, zasługują na miano najciekawszych.
 1.  W miesiącu październiku odbył się szkolny  projektu Październik- miesiącem bibliotek szkolnych, który przy pomocy krzyżówek Szybkie krzyżówki na krótkie przerwy, zabaw słownych Przysłowie prawdę Ci powie, Góra książek, przybliżył młodzieży pojęcia związane z biblioteką i czytelnictwem. Wystawa kronik szkolnych Historia szkoły w kronikach, pozwoliła na poznanie przemian zachodzących w działalności i strukturze szkoły.
 1. Odbyły się dwa projekty: Literatura na obcasach- promujący literaturę kobiecą popularnych polskich pisarek oraz  Groza nie czytać-promujący literaturę grozy i współczesnych przedstawicieli tego gatunku.
 1. Następny projekt, który był realizowany w szkole nosił tytuł Ciekawość rośnie w miarę czytania, realizowany od września do grudnia 2018 roku. Miał na celu rozpowszechnianie zainteresowania książką i czytelnictwem. Zawierał takie elementy, jak: wykonanie przez uczniów zakładek do książek z cytatami pochodzącymi z pozycji znajdujących się w bibliotece szkolnej, przeprowadzenie wśród uczniów konkursu  na dokończenie hasła „Kto czyta…” w formie plastycznej. Ciekawym elementem było głośne czytanie książek przez uczennice w czasie wizyt w domu dziennego pobytu Senior-Wigor w Zbąszyniu. Była to bardzo ciekawa forma promocji książki oraz integracja społeczności lokalnej wielopokoleniowej, która dostarczyła wielu wzruszeń pensjonariuszom oraz pozwoliła młodzieży zrozumieć występujące ograniczenia starszego pokolenia i ich preferencje czytelnicze.
 1. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Zbąszyniu polegała na:
 • odwiedzinach uczniów z klas pierwszych technikum i szkoły branżowej w celu zapoznania z organizacją i ofertą czytelniczą Biblioteki Publicznej. Zasięgnięcie informacji o nowościach czytelniczych;
 • udziale w Narodowym Czytaniu na Rynku w Zbąszyniu, w którym uczniowie razem z pracownikami biblioteki promowali czytelnictwo i czytanie w miejscu publicznym;
 • zorganizowaniu w Bibliotece Publicznej „Wielkanocnego czytania” -akcji czytelniczej dla młodszych dzieci;
 • zorganizowaniu w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom– tygodnia głośnego czytania: uczniowie we współpracy z biblioteką zorganizowali spotkanie czytelnicze dla młodszych dzieci Na tropach zwierząt;
 • zorganizowaniu akcji czytelniczej Mikołajkowe czytanie– głośne czytanie literatury dla dzieci i kultywowanie tradycji świątecznych.
 1. Dzięki podjętym działaniom uzupełniono księgozbiór biblioteki szkolnej o 228 nowości czytelniczych, które cieszą się zainteresowaniem wśród młodzieży, co wpłynęło na wzrost czytelnictwa. Wydarzenia czytelnicze organizowane dla uczniów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania biblioteką, młodzież chętnie do niej przychodzi pytając o książki. Po nowości książkowe chętnie sięgają także nauczyciele i pracownicy szkoły.

Zapraszamy do biblioteki ☺

NPRCz 3 NPRcz 2 NPRCz 1 konkursy 2 konkursy Zakładki 20180920_090325 Biblioteka uczuć- zakochaj się w książce. Czytanie w Senior Wigor 2 Czytanie w Senior Wigor 1 groza nie czytać 2 Czytanie w Senior Wigor 3  Mikołajkowe czytanie  drzewko czytelnicze