,

Za tych co już odeszli Wam przypominamy…

Za tych co już odeszli Wam przypominamy…

„Bohaterów zapomni szybko świat,

 łzy wylane wysuszy czas

 jeśli pamięć całkiem wyczerpie się w nas…”

W ostatnich dwóch tygodniach października Szkolny Wolontariat zorganizował inicjatywę  „Znicz pamięci”. Współpracowaliśmy  z uczniami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbąszyniu  i p. Renatą Śron porządkując ewangelickie cmentarze w Nowym Dworze i Przychodzku. Uporządkowaliśmy  wspólnie z  uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego i p. Dorotą Zakrzewską lokalne miejsca pamięci. Dziękujemy naszym młodszym kolegom za wspólną pracę i  mile spędzony czas 🙂

Dziś zapaliliśmy „Znicz pamięci”  Stefanowi Garczyńskiemu – patronowi naszego liceum i jego rodzinie, których doczesne szczątki spoczywają w podziemiach kolegiaty zbąszyńskiej. Pamiętaliśmy o  tych, którzy umierali pod białym orła godłem: o powstańcach styczniowych, powstańcach wielkopolskich, żołnierzach  poległych podczas II wojny światowej. Oddaliśmy hołd pomordowanym w obozach koncentracyjnych, Katyniu i Sybirakom. Wspomnieliśmy Jana Pawła II oraz zasłużonych dla naszej społeczności: E. Szczepaniak, A. Woźną i Z. Żołnierkiewicza.  Uporządkowaliśmy też kilka zapomnianych mogił na okolicznych cmentarzach. Łącznie zapłonęło 50 naszych „Zniczy pamięci”.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję 🙂