Informacja dla klas branżowych i zawodowych

W tygodniu od 3 września zajęcia lekcyjne w szkole rozpoczynają

klasy branżowe I ab i II ab oraz klasa zawodowa III az,

a klasy branżowe I bb, II bb oraz zawodowa III bz

rozpoczynają w tym czasie praktykę w zakładach rzemieślniczych.