Zespół Szkół nr 2 otrzymał certyfikat:„ Szkolny Klub Wolontariatu”

 

Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim konkursie dla szkół, pod nazwą „Szkolny klub Wolontariatu”. Konkurs został przeprowadzony w okresie od  29 września 2016 do 30 marca 2017. Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i wykonywanie poszczególnych zadań konkursowych były opiekunki Szkolnego Koła Wolontariuszy pani Renata Knop oraz Magdalena Szulc. Pomocą psychologiczną, bardzo potrzebną do wykonania niektórych zadań, służyła pani Patrycja Walenczak – szkolny psycholog.

Aby móc rozpocząć swój udział w konkursie opiekun szkolnego  klubu wolontariatu był zobligowany ukończyć specjalny kursu e-learningowy,  przeprowadzony przez Studium Prawa Europejskiego.

Ostateczne otrzymanie przez szkołę certyfikatu było możliwe po wykonaniu 8 z 11 zadań konkursowych, do których należało m.in. :

– przeprowadzenie akcji charytatywnych w środowisku lokalnym na wybrany cel

–  przeprowadzenie Dnia Wolontariusza

–  zorganizowanie konkursu szkolnego literackiego i plastycznego

–  przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów

–  przeprowadzenie pogadanki oraz zajęć z psychologiem na temat: „My dla innych, czyli wolontariat w szkole”, która szczególnie zwracała uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

Dzięki wspaniałej postawie oraz zaangażowaniu naszych uczniów-wolontariuszy, zrealizowaliśmy wszystkie wytyczone zadania i zdobyliśmy ten certyfikat dla naszej szkoły.

20161115_133701  20161206_163537  20161206_161337  20161115_133701  20161115_134432  20161027_095730  received_1006734336118956  received_1006734339452289