DZIEŃ EKONOMICZNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU

W dniu 31 marca 2017 r. odbył się po raz piąty Dzień Ekonomiczny. W tym dniu gościliśmy  w szkole: Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej − Marka Nyćkowiaka   i Dyrektora Oddziału Banku BKO BP − Kingę Łaciak. Po otwarciu święta ekonomistów przez Dyrektora szkoły − Marka Furmana, młodzież wzięła udział w wykładach przygotowanych przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Tematy tegorocznych wykładów były następujące:

-Wystąpienia publiczne − jak przeżyć od a do z?

-Praca w grupie! Ale w jakiej?

W ramach warsztatów zostały zaprezentowane główne elementy związane z wystąpieniami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów doboru treści  i ich prezentacji oraz podstaw komunikacji werbalnej  i niewerbalnej.

Podczas drugiego wykładu zostały zaprezentowane symboliczne schematy związane z funkcjonowaniem ludzi w grupie. W formie zabawy, z wykorzystaniem burzy mózgów  i skojarzeń, uczniowie charakteryzowali struktury organizacyjne i określali, w której z nich czuliby się dobrze jako pracownicy.

Następnie młodzież wysłuchała informacji na temat kont bankowych, jakie oferuje Bank PKO BP, a także informacji, na jakich zasadach są udzielane kredyty studenckie.

Dzień ekonomiczny był okazją do wręczenia dyplomów i nagród za udział w olimpiadach   i konkursach ekonomicznych. W tym roku były to: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Turniej Talentów – Akademia Księgowego, Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych,  Konkurs Wiedzy o Podatkach,  Zostań mistrzem programu komputerowego – SUBIEKT, Zostań mistrzem programu komputerowego − Rachmistrz, krzyżówka ekonomiczna.

W drugiej części Dnia ekonomicznego młodzież wzięła udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej oraz zaprezentowała się w przygotowanej przez  poszczególne klasy  piosence ekonomicznej. 

Podczas Dnia ekonomicznego odbyła się loteria fantowa, w której chętnie brali udział uczniowie.

Dzień ekonomiczny możemy uznać za udany dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.

 Renata Śliwa

DSC00636 DSC00640 DSC00656 DSC00660 DSC00663 DSC00669 DSC00688 DSC00704 DSC00712 DSC00713 DSC00716 DSC00718 DSC00731 DSC00732 DSC00739 DSC00746