Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Szkolne kluby wolontariatu to grupy młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym i włączają się w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Wolontariat we wszystkich swoich postaciach jest przede wszystkim sprawą serca i umysłu, które potrafią otwierać się na potrzeby innych ludzi, ofiarowując im część swojego czasu. Niosąc pomoc ludziom potrzebującym uczymy się pokory, zaangażowania, zdobywamy nieocenione doświadczenie w kontaktach z drugim człowiekiem. Zdobywamy wiedzę, nabywamy umiejętności, kształtujemy postawy.

Dlatego warto tworzyć szkolne kluby wolontariatu i zachęcać młodzież, aby realizowała się w nich.

Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne dla ochotnika, który za swoją działalność nie pobiera wynagrodzenia, jest docenienie jego pracy w inny sposób. Form wyrażania uznania jest wiele, a jednym z nich jest obchodzenie, 5 grudnia, Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W naszej szkole było to prawdziwe święto naszych wolontariuszy. Poczęstunek w miłej atmosferze połączony ze wspomnieniami tego, co już udało się dokonać, a także układanie planów na przyszłość.

20161205_110155 20161205_110227 20161205_110242 20161205_113753 20161205_113805 20161205_120728 20161205_120810