Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU

ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 01 WRZEŚNA 2016R.

 

I Półrocze od 01 września 2016r

Dla klas IV do 22.12.2016

Pozostałe klasy I-III do 01.2017

 

Rozpoczęcie II półrocza 16 stycznia 2017

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas IV 28 kwietnia 2017

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla pozostałych klas I,II,III 30 czerwca 2017

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2016

Ferie zimowe od 30 stycznia – 12 lutego 2017

Wiosenna przerwa świąteczna : od 13 – 18 kwietnia 2017

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:

TECHNIKUM EKONOMICZNE- IKEA-WIKOMA-URZĄD MIEJSKI

– KL II TE –  październik 2016

– KL III TE – maj/czerwiec 2017

 

ZEBRANIA RODZICÓW

12 WRZEŚNIA – informacyjne dla klas pierwszych, maturalnych i wszystkich pozostałych godz. 17:00

12 WRZEŚNIA spotkanie trójek klasowych oraz wybór nowej Rady Rodziców godz. 117:30

1 GRUDNIA informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla wszystkich klas

16 GRUDNIA spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podanie rodzicom wyników nauczania za I półrocze godz: 16:30

28 MARCA informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla klas czwartych

30 MAJ informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla klas pozostałych