STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

„Chcielibyśmy serdecznie pogratulować uczennicy klasy IV Technikum Ekonomicznego Darii Dudek  zdobycia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Aby je otrzymać, trzeba było posiadać najwyższą średnią w szkole oraz wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami w poszczególnych przedmiotach szkolnych. Mamy tym większy zaszczyt powinszować Darii, ponieważ jest to już jej trzecie stypendium w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu. Cieszymy się, że tacy uczniowie są wśród nas!”

20161207_134230