NA ROK SZKOLNY 2022/2023 PROWADZIMY NABÓR DO TRZECH TYPÓW SZKÓŁ:

Nabór do szkoły będzie odbywał się w formie elektronicznej pod adresem:

(system zostanie uaktywniony w terminie rozpoczęcia naboru do szkół średnich, który zostanie  podany przez ministerstwo)

Harmonogram rekrutacji

 
  • 16 maja – 20 czerwca 2022 do godz. 15:00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę https://powiatnowotomyski.edu.com.pl . Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu danych należy wydrukować wniosek, który następnie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna oraz kandydata, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

  • 24 czerwca – 12 lipca 2022 do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 20 lipca 2022 godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
  • 20 lipca – 1 sierpnia 2022 do godz. 15:00– potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

Kandydaci do szkoły branżowej zobowiązani są również dostarczyć oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

  • 2 sierpnia 2022 do godz. 13:00ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

ZOBACZ PREZENTACJĘ OFERTY!

DLACZEGO MY?