Konkurs plastyczny – „WŁĄCZ TRZEŹWE MYŚLENIE”

 1. Konkurs plastyczny: do 21.04.2023
 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas: I, II, III, IV Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu
 3. Celem Konkursu jest:
 • profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
 • uświadomienie o szkodliwym wpływie używek na życie i zdrowie człowieka
 • promowanie zdrowego stylu życia, zdrowych zachowań na co dzień i czynnego spędzania wolnego czasu bez nałogów,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów,
 • kształtowanie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia,
 • uświadomienie jakie niebezpieczeństwa, stwarzają nietrzeźwi
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu dowolną techniką w formacie A4 lub A3 o tematyce antyalkoholowej. Treść prac nie może naruszać praw innych.
 2. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko 1 pracę – tylko praca indywidualna.
 3. Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące dane: imię, nazwisko, szkoła (BR, LO, T), klasa, numer telefonu.
 4. Prace oddajemy do pani Marty Skrzypczak, Karoliny Freyer – Boneckiej lub Renaty Knop.
 5. Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentację pracy i wykorzystanie jej w materiałach reklamowych i promocyjnych wraz z danymi osobowymi.

Przebieg konkursu:

 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca. Przewidziana będzie pochwała dla uczniów za udział w konkursie.
 2. Prace konkursowe oceni komisja w składzie: Marta Skrzypczak, Karolina Freyer – Bonecka, Renata Knop. Ocenie podlegać będą:

– zgodność pracy z tematem,

– inwencję, pomysłowość, czytelność przekazu, zaangażowanie

– formę estetyczną i technikę wykonania pracy

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.04.2023r.
 2. Prace bez podpisów nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej ZS1 Zbaszyń.
 5. Z najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Zespół profilaktyczny szkoły