Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu

Od września 2017r. nasza szkoła oferuje możliwość nauki we wszystkich typach szkół średnich:

  • w liceum ogólnokształcącym
  • w technikum oraz
  • w szkole branżowej.

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach położonych na terenie Zbąszynia, które przez nas nazywane są budynkami A i B. Liceum ogólnokształcące mieści się w budynku A przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 43, natomiast technikum oraz szkoła branżowa i zawodowa mieści się w budynku B przy ulicy 17 Stycznia 27.

Budynek A Liceum ogólnokształcące

Budynek B Technikum Szkoła branżowa Szkoła zawodowa