KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

                                KLASY I i II             KLASY III i IV
I SEMESTR1.09.2020 – 13.01.2021
II SEMESTR18.01 – 25.06.202118.01 – 30.04.2021

Zimowa przerwa świąteczna                                    – 23 – 31 grudnia

Ferie zimowe                                                            – 15 – 28 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna                                  – 1 – 6 kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas III      – 30  kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas I i II   – 25 czerwca

Egzaminy maturalne   –  część pisemna od 4 maja (część ustna od 7) do 20 maja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla Technikum Rachunkowości EKA.05. część pisemna 12.czerwca, część praktyczna 16-20 czerwca

WRZESIEŃ

              1 – rozpoczęcie roku szkolnego 

              7 –14 – testy na wejście z j. polskiego, matematyki, j. obcych,

              7- 30 –testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych

              2 – 8– spotkania wychowawców klasy I, II i III BS z rodzicami

              14 – posiedzenie rady pedagogicznej

              28 –

                        godz. 17:00 – zebrania wychowawców klasy III z rodzicami

                        godz. 17:30 – spotkanie trzecioklasistów (liceum) oraz ich rodziców z dyrektorem w sprawie matury

                        godz. 18:15 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem

PAŹDZIERNIK

            13 – uroczyste posiedzenie rady pedagogicznej (DEN)

LISTOPAD

  10 – szkolne obchody Święta Niepodległości

  20 – Dzień Patrona

  4 dekada – szkoleniowa rada pedagogiczna

GRUDZIEŃ

            21 – informacja o przewidywanych ocenach ndst

     –   dyżur nauczycieli dla rodziców

STYCZEŃ

        22 –  posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

       ??? – studniówka

        19– posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące I semestr

LUTY

MARZEC

            3 dekada – szkoleniowa rada pedagogiczna

KWIECIEŃ

8 – informacja o przewidywanych ocenach ndst dla klas trzecich liceum

     –   dyżur nauczycieli dla rodziców

26 – klasyfikacja klas trzecich

30 – pożegnanie absolwentów

MAJ

–  EGZAMINY MATURALNE

Część ustna egzaminu maturalnego między 7 a 20 maja  
Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJGodzina 9:00Godzina 14:00
4wtorekjęzyk polski – pp   
5środamatematyka – pp 
6czwartekjęzyk angielski – pp 
7piątekjęzyk angielski – pr 
8-9sobota, niedziela
10poniedziałekjęzyk polski – pr 
11wtorekmatematyka – prwiedza o społeczeństwie-  pr
12środabiologia – pr 
13czwartekgeografia – pr 
14piątekchemia – prjęzyk niemiecki – pr
15-16sobota, niedziela
17poniedziałekhistoria – pr 
18wtorekfizyka – pr 
19środainformatyka – pr 

MAJ     

CZERWIEC

2 – informacja o przewidywanych ocenach ndst dla klas pierwszych i drugich liceum, pierwszych technikum, pierwszych, drugich i trzecich szkoły branżowej

   – dyżur nauczycieli dla rodziców 

21 – klasyfikacja klas pierwszych i drugich liceum, pierwszych technikum, pierwszych, drugich i trzecich szkoły branżowej

            25 – zakończenie roku szkolnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla Szkoły Branżowej pierwszego stopnia: AU.18. i TG.7. sesja letnia: część pisemna 22 czerwca część praktyczna 23 czerwca – 08 lipca

LIPIEC

5  – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydanie świadectw

SIERPIEŃ

            23-24 – ustne egzaminy poprawkowe egzaminu maturalnego

24 – pisemny egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego

Propozycja wykorzystania dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

   4.05 (matura)

   5.05 (matura)

   6.05  (matura)

   7.05  (matura)

   8.05  (matura) z wyłączeniem szkoły branżowej

  4.06 (piątek po Bożym Ciele)

24.06 (piątek przed zakończeniem roku szkolnego)