KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

                                 KLASY I, II, III BS i III LOsp KLASY MATURALNE (III LOg  i IV TEH)
I SEMESTR 1.09.2022 – 27.01.2023 1.09.2022 – 22.12.2022
II SEMESTR 28.01 – 23.06.2023 23.12.2022 – 28.04.2023

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia

Ferie zimowe – 30 stycznia – 12 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas IV LO – 28 kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas I, II i III LO, BS i IV TR – 23 czerwca

 

Egzaminy maturalne – część pisemna od 4 maja (część ustna od 7) do 22 maja

 

Egzaminy zawodowe poprawkowe EKA.05 dla technikum rachunkowości – formuła 2019:

Sesja 1. 2023 Zima- część pisemna 10 – 14 stycznia, część praktyczna 16 – 19 stycznia

Termin dodatkowy 30-31.01.2023r. dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE)

 

WRZESIEŃ

              1 – rozpoczęcie roku szkolnego 

              4 –9 – testy na wejście z j. polskiego, matematyki, j. obcych,

              5- 23 –testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych

               5 – 23 – spotkania wychowawców klasy I, II i III (z wyjątkiem IV LO) z rodzicami

              15 – posiedzenie rady pedagogicznej

              15 – upływa termin składania deklaracji do przystąpienia do egzaminów zawodowych w sesji zima 2023

              21 –

                        godz. 17:00 – zebrania wychowawców klas maturalnych z rodzicami

                        godz. 17:30 – spotkanie maturzystów(liceum i technikum) oraz ich rodziców z dyrektorem w sprawie matury

                        godz. 18:15 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem

              28 – 30 – próbna matura z j. polskiego, matematyki i j. obcego na poziomie podstawowym

PAŹDZIERNIK

            13 – uroczyste posiedzenie rady pedagogicznej (DEN)

LISTOPAD

  10 – szkolne obchody Święta Niepodległości

 19 – Dzień Patrona

GRUDZIEŃ

            6 – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych

                    –   dyżur nauczycieli dla rodziców

           12 – 22 – próbna matura organizowana przez CKE

           22 – zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas maturalnych)

STYCZEŃ

        10 – dyżur nauczycieli dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

        10 – 14 – część pisemna egzaminów zawodowych

        16 – 19 – część praktyczna egzaminów zawodowych

        30-31 – termin dodatkowy dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE)

        26 – zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

        27 – studniówka

LUTY

7 – upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych w sesji 2023 Lato

27– zebranie rady pedagogicznej podsumowujące I półrocze

MARZEC

            – rekolekcje

KWIECIEŃ

4 – informacja o przewidywanych ocenach ndst dla klas maturalnych

– dyżur nauczycieli dla rodziców

4- Dzień Zawodowca ????

7 – ogłoszenie wyników z egzaminów zawodowych z Sesji 2023 Zima

25 – klasyfikacja klas trzecich

28 – pożegnanie absolwentów

MAJ

08.05 – 02.06.2023 – praktyka zawodowa klasy IV Technikum Rachunkowości

–  EGZAMINY MATURALNE

Część ustna egzaminu maturalnego między 18 a 20 maja

CZERWIEC

2 – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

        – dyżur nauczycieli dla rodziców

1 – 18 – część praktyczna egzaminów zawodowych

2 – 7 – część pisemna egzaminów zawodowych

16 – zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

23 – zakończenie roku szkolnego

1-15 – terminy dodatkowe egzaminu maturalnego (dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie majowym i uzyskali zgodę dyrektora OKE)

28- 29 terminy dodatkowe egzaminów zawodowych (dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE

LIPIEC

7  – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydanie świadectw

SIERPIEŃ

21 – ustny egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego

22 – pisemny egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego

31 – ogłoszenie wyników z egzaminów zawodowych

 

Propozycja wykorzystania dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31.10 (poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi)

2.05 (wtorek między świętami)

4, 5, 8.05 (czwartek, piątek, poniedziałek – matura)

9.06 (piątek po Bożym Ciele)

22.06 (czwartek przed zakończeniem roku szkolnego – nie dotyczy szkoły branżowej)