EGZAMIN ZAWODOWY

Technik ekonomistakształcenie według podstawy programowej  z 2017 r.

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Sesja letnia ( czerwiec -lipiec) 2020 r.

 AU.36Prowadzenie rachunkowości. Sesja zimowa (styczeń -luty) 2022 r.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

MG.12- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Technik rachunkowościkształcenie według podstawy programowej z 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Sesja zimowa ( styczeń- luty) 2022 r.

EKA.07Prowadzenie rachunkowości. Sesja zimowa ( styczeń- luty) 2024 r.

Kucharz

TG.07-  Sporządzanie potraw i napojów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego

Technik hotelarstwa- kształcenie według podstawy programowej  z 2017 r.

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie:

TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcji. Sesja letnia (czerwiec- lipiec)2020 r.

TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Sesja zimowa ( styczeń- luty) 2022 r.

Sprzedawca

AU.20- Prowadzenie sprzedaży

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Ślusarz

MG.20  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Informacje ogólne o egzaminie w pytaniach i odpowiedziach