Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu – etap I

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: