W naszej szkole realizowany jest  projekt

„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”

 

Całkowita wartość projektu: 409 242,18 zł

Dofinansowanie projektu: 365 773,98 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów
z Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu (w woj. wielkopolskim) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród 273 uczniów (188 kobiet; 91 mężczyzn), a także podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu poprzez doposażenie 2 pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych lub nabycia kwalifikacji przez 9 nauczycieli (6 kobiet; 3 mężczyzn). Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

W ramach projektu, w Zespole Szkół nr 1 realizowane są następujące zadania:

  1. Organizacja płatnych staży u pracodawców  dla uczniów Technikum.
  2. Doposażenie pracowni zawodowych – technik ekonomista, technik hotelarstwa.
  3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia m.in. kursy językowe, ABC małego biznesu, kurs obsługi wózka widłowego, kursy makijażu.
  4. Realizacja indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
  5. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje:

Biuro Projektu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, przy ul. 17 Stycznia 27,
64-360 Zbąszyń.

Harmonogram zajęć w ramach projektu

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do

potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

EFS_Samorzad_kolor-PL