Marek Michałowski

ukończył w 2014 roku Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu. Przez wszystkie lata nauki otrzymywał bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Zawsze uzyskiwał najwyższą średnią ocen w klasie. Wzorowo wywiązywał się z obowiązków ucznia. Marek aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Brał udział w realizacji projektów szkolnych np. Odnawialne Źródła Energii. Godnie reprezentował szkołę podczas uroczystości w Poczcie Sztandarowym. Marek aktywnie uczestniczył w działaniach promocyjnych szkoły. Brał udział w konkursach oraz zawodach sportowych. Czteroletnia nauka, praca i zaangażowanie przyniosły efekty w postaci medalu „Złotego Absolwenta”, który otrzymał z rąk Starosty Powiatu Nowotomyskiego Pana Andrzeja Wilkońskiego.