INFORMACJE I PORADY, KTÓRYCH BYĆ MOŻE WŁAŚNIE DZISIAJ POTRZEBUJESZ

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie. Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.#zs1zbąszyń #sknonkoma #znamieznamje

W poniedziałek 16 maja odbyły się zajęcia w ramach Dni Nauki pod hasłem „Matematyka jest wśród nas”. Udział w nich wzięli uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Chrośnicy i Nądni.

W prowadzeniu lekcji terenie pomagali uczniowie klasy 3 bsp Mieszko i Marcin.

Dzięki wspaniałej integracji i umiejętności pracy w zespole udało się zmierzyć między innymi: szerokość rzeki Obry w okolicach kładki, wysokość rosnących w pobliżu drzew, wyznaczyć kąt prosty stosując wyłącznie miarę i sznurek oraz wyznaczyć wartość liczby pi.

Młodzież doceniła znajomość niektórych twierdzeń matematycznych, ale przede wszystkim uwierzyła, że matematyka jest łatwa, przyjemna i bardzo potrzebna.

Ósmoklasisto – dziś rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 – jeśli masz pytania związane z naborem, ofertą szkoły lub problem z wypełnieniem wniosku online, zapraszamy do naszego wirtualnego pokoju rekrutacyjnego, chętnie Tobie pomożemy.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0NzA2NjYtMzY1ZC00MzNmLWI5NGItMzU4MmQ2NTgwYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221cd2f05c-0ad1-41ce-9f54-20f2d51fba2b%22%2c%22Oid%22%3a%222b21b676-fa35-4db3-889e-bce17bd5fa13%22%7d

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Zbąszyniu 🇵🇱 zdjęcia wykonała pani Dorota Michalczak 💚

„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego…”

W piątek 29.04 uczniowie klasy III cg, III dg i IV TEH zakończyli naukę w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Nie tak dawno witaliśmy Ich nieco zagubionych i niepewnych, co do najbliższej przyszłości. Teraz żegnaliśmy dorosłych, odpowiedzialnych i inteligentnych ludzi. Pomimo dłuższego okresu nauki zdalnej, absolwenci brali aktywny udział w życiu szkoły i odnosili sukcesy w wielu konkursach naukowych oraz zawodach sportowych. Zakończenie nauki w murach naszej szkoły oznacza początek kolejnego etapu w życiu absolwentów. Mamy nadzieję, że Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu pozostanie na długo w ich pamięci.

Gratulujemy odniesionych do tej pory sukcesów i życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów.

W ramach Dni Nauki organizowanych dla uczniów klas ósmych odbyły się zajęcia laboratoryjne „Monitoring środowiska”.

W zajęciach uczestniczyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu. Pod opieką uczennic z klasy przyrodniczo-medycznej naszego liceum przeprowadzili badania zawartości związków azotu i fosforu w wodzie z Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry oraz badali jakość powietrza w szkole i na zewnątrz.

Goście ze szkoły podstawowej mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, poznać naszą szkołę i porozmawiać z uczennicami liceum. Być może zechcą kontynuować dalszą naukę w Liceum Garczyńskiego.