Woda w jeziorze zbadana

Tradycyjnie już uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej w dniu 16.09.2022 uczestniczyli w spotkaniu z Panią profesor Beatą Messyasz z Wydziału Biologii w ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącym badania jakości wody jeziora Błędno. Uczniowie w ramach zajęć mieli okazji zobaczyć specjalistyczny sprzęt oraz posłuchać prelekcji na temat czystości wód jeziora Zbąszyńskiego i zmian jakie w nim zachodziły na przestrzeni ostatnich lat. W ramach zajęć odbyła się również część praktyczna, w której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem sprzętu. Uczniowie samodzielnie pod okiem specjalisty pobrali próbki, zmierzyli parametry fizyczno-chemiczne wody oraz skonstruowali protokół z badań. Niestety pogoda uniemożliwiła wypłynięcie na jezioro, dlatego w tym roku próbki zostały pobrane wyłącznie z pomostu. Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach i z pewnością wynieśli z nich wiele ciekawych wskazówek do dalszej pracy w szkole.

Narodowe Czytanie w Zbąszyniu

Dnia 3 września 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania.

W tym roku czytano w całej Polsce „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.  Tegoroczna edycja akcji odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, który został ustanowiony przez Sejm RP z okazji obchodzonego w 2022 roku dwusetlecia pierwszego wydania tego zbioru utworów naszego wieszcza.

W zbiorowym czytaniu, które odbyło się na Rynku w Zbąszyniu, wzięli też udział pracownicy Biblioteki Publicznej, zbąszyńscy seniorzy oraz przedstawiciel Teatru S.

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

Informujemy, że w systemie do rekrutacji elektronicznej pojawiają się nieścisłości i może się zdarzyć, że na liście niezakwalifikowanych znajdą się osoby, które   w rzeczywistości będą zakwalifikowane. W związku z powyższym prosimy, aby w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wybranego oddziału skontaktowały się telefonicznie, bądź osobiście ze szkołą.  

UWAGA MATURZYŚCI !

DEKLARACJE NA MATURĘ POPRAWKOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ DO 12 LIPCA 2022 r.

DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ ABSOLWENT, KTÓRY:

– przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden nie został mu unieważniony,

– nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

MATURA POPRAWKOWA ODBĘDZIE SIĘ
23 SIERPNIA 2022 r. o godz. 9:00 W BUDYNKU A,
ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 43

Zakończenie roku Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum

Dla 100 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zbąszyńskiej jedynce w piątek 24 czerwca dzwonek zabrzmiał po raz ostatni.
Otrzymali oni świadectwo ukończenia szkoły z rąk Dyrektorów Pani Anny Sołtysik-Śliwy, Pana Bogusława Pietrusiewicza, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Bryla oraz swoich wychowawców.
Uczniowie niższych klas otrzymali świadectwa promocyjne.
Specjalne gratulacje otrzymała Kinga Fujak i jej rodzice od przedstawiciela Starosty Nowotomyskiego Pana Tomasza Szczechowicza oraz od przedstawiciela Burmistrza Zbąszynia Pana Marcina Hoffmana.
Kinga została nagrodzona Medalem Złotego Absolwenta za najwyższą średnią spośród wszystkich kończących szkołę.

Nie zabrakło też nagród i wyróżnień dla uczniów niższych klas branżowych i technikum, którzy we wrześniu wrócą do nauki w ławkach szkolnych.

Dziękujemy Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólny rok i życzymy wszystkim udanego zasłużonego wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 roku uczniowie licealnych klas Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu uroczyście zakończyli rok szkolny. Po przemowach Pana Dyrektora Bogusława Pietrusiewicza i Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Bryla, nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem. Zanim w wakacyjny klimat przygody zabrała nas piosenka przygotowana przez Panią Annę Kotecką i uczniów, kilka słów powiedziała przewodnicząca szkoły Julia Szaferska. Po trudach i sukcesach minionych miesięcy życzymy Naszym Uczniom słonecznych i bezpiecznych wakacji. Wypoczywajcie i wracajcie pełni energii we wrześniu!!!