TOWARZYSTWO EDUKACYJNE GARCZYŃSKIEGO

Towarzystwo Edukacyjne Garczyńskiego jest stowarzyszeniem, które założyła w 2021 roku grupa nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

Celem Stowarzyszenie jest:

 1. Wspieranie Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w procesie edukacyjnym, rozwoju bazy naukowej i promocji.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
 3. Popularyzacja wiedzy i nauki wśród uczniów, nauczycieli.
 4. Promocja uczniów o szczególnych uzdolnieniach.
 5. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.
 6. Integracja środowiska nauczycielskiego i naukowego w tym profesorów wyższych uczelni pochodzących ze Zbąszynia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków na realizację projektów edukacyjnych, rozwój bazy naukowej i promocję ZS1 w Zbąszyniu;
 2. organizację konferencji naukowych, seminariów, wykładów i szkoleń dla nauczycieli;
 3. organizację konkursów przedmiotowych o charakterze regionalnym,
 4. prowadzenie kół naukowych;
 5. organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ZS 1 w Zbąszyniu;
 6. współpracę w wyższymi uczelniami;
 7. działalność wydawniczą;
 8. organizowanie kursów dla uczniów i osób dorosłych;
 9. samodzielne prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

Obecne władze Towarzystwa

Zarząd w składzie:

Witold Silski – prezes

Wiktoria Wojciechowska – wiceprezes

Łukasz Tarczewski – skarbnik

Monika Andrzejewska

Anna Sołtysik – Śliwa

Komisja rewizyjna:

Bogusław Pietrusiewicz – przewodniczący

Bernadeta Lejwoda

Jarosław Jankowiak