Jeśli masz problemy, z którymi trudno Ci sobie poradzić, porozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem, dyrektorem, bądź innym nauczycielem, któremu ufasz.

pedagog szkolny – pani mgr Marta Skrzypczak

kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, bądź telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu szkoły –tel. budynek A: (68) 3846168, tel. Budynek B: (68) 3846095.

psycholog szkolny – pani mgr Ewa Kuczyńska

kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, bądź telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu szkoły –tel. budynek A: (68) 3846168, tel. Budynek B: (68) 3846095.

Na terenie naszej gminy, jak i całego kraju działa także mnóstwo instytucji pomocowych, z których usług możesz skorzystać.

Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji i kontaktów:

Pomoc oferowana przez Gminę Zbąszyń:

Inne instytucje świadczące pomoc:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – www.narkomania.gov.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią – www.parpa.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – www.niebieskalinia.infoStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – www.niebieskalinia.org
Cyberprzemoc https://116111.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu,

ul.Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl, Telefon: 61 442 34 36, 515 284 973,

e-mail: sekretariat@ppnt.com.pl

Zapraszamy też na stronę internetową www.pppnt.com.pl

Na stronie internetowej i  Facebook’u Poradni na https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nowym-Tomyślu-105021684466667/  zamieszczane są również artykuły, poradniki oraz materiały do pracy adresowane do rodziców i  uczniów.

Ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa bezpłatnie. Jest zarówno telefonem zaufania, jak i pełni rolę telefonu interwencyjnego

Numer 800 12 12 12

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/