WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

Informujemy, że w systemie do rekrutacji elektronicznej pojawiają się nieścisłości i może się zdarzyć, że na liście niezakwalifikowanych znajdą się osoby, które   w rzeczywistości będą zakwalifikowane. W związku z powyższym prosimy, aby w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wybranego oddziału skontaktowały się telefonicznie, bądź osobiście ze szkołą.