UWAGA MATURZYŚCI !

DEKLARACJE NA MATURĘ POPRAWKOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ DO 12 LIPCA 2022 r.

DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ ABSOLWENT, KTÓRY:

– przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden nie został mu unieważniony,

– nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

MATURA POPRAWKOWA ODBĘDZIE SIĘ
23 SIERPNIA 2022 r. o godz. 9:00 W BUDYNKU A,
ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 43