Zajęcia przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych

W ramach Dni Nauki organizowanych dla uczniów klas ósmych odbyły się zajęcia laboratoryjne „Monitoring środowiska”.

W zajęciach uczestniczyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu. Pod opieką uczennic z klasy przyrodniczo-medycznej naszego liceum przeprowadzili badania zawartości związków azotu i fosforu w wodzie z Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry oraz badali jakość powietrza w szkole i na zewnątrz.

Goście ze szkoły podstawowej mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, poznać naszą szkołę i porozmawiać z uczennicami liceum. Być może zechcą kontynuować dalszą naukę w Liceum Garczyńskiego.