NA ROK SZKOLNY 2024/2025 PROWADZIMY NABÓR DO DWÓCH TYPÓW SZKÓŁ:

Nabór do szkoły będzie odbywał się w formie elektronicznej pod adresem:

Harmonogram rekrutacji:

    • 20 maja 2024 – 14 czerwca 2024 (do godz. 15:00) – złożenie wniosku (po wydrukowaniu z systemu rekrutacji elektronicznej)

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę kliknij. Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu danych należy wydrukować wniosek, który następnie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna, należy przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

    • 21 czerwca 2024 – 05 lipca 2024 (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
    • 11 lipca 2024 godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
    • 11 lipca 2024 – 17 lipca 2024 (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

Kandydaci do szkoły branżowej zobowiązani są również dostarczyć oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

    • 18 lipca 2024 do godz. 12:00 – podanie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy przyjętych kandydatów

ZOBACZ PREZENTACJĘ OFERTY!