NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PROWADZIMY NABÓR DO TRZECH TYPÓW SZKÓŁ:

Nabór do szkoły będzie odbywał się w formie elektronicznej pod adresem:

Harmonogram rekrutacji:

    • 15 maja 2023 – 16 czerwca 2023 (do godz. 15:00) – złożenie wniosku (po wydrukowaniu z systemu rekrutacji elektronicznej)

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę kliknij. Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu danych należy wydrukować wniosek, który następnie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna, należy przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

    • 23 czerwca 2023 – 10 lipca (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
    • 17 lipca 2023 godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
    • 17 lipca 2023 – 21 lipca 2023 (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

Kandydaci do szkoły branżowej zobowiązani są również dostarczyć oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

  • 24 lipca 2023 do godz. 12:00 – podanie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy przyjętych kandydatów

ZOBACZ PREZENTACJĘ OFERTY!