2️⃣3️⃣0️⃣ rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱

Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją. Akt ten niósł gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję. Stanowił dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy na wystawę LINK