Centrum monitoringu środowiskowego

5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Od kilku lat w naszej szkole w tym czasie organizowaliśmy badanie jakości wody Jeziora Zbąszyńskiego. W tym roku z powodu pandemii te badania trzeba było przełożyć.  Jednak przed wprowadzeniem nauczania zdalnego uczniowie klasy II b przyrodniczo-medycznej prowadzili pomiary jakości powietrza i wody w ramach szkolnego monitoringu środowiskowego. Dofinansowanie projektu  w ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju IKEA Industry  pozwoliło na  zakup  miernika jakości powietrza, który  został umieszczony na budynku Liceum Garczyńskiego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu. Czujnik smogu – looko2v3  mierzy stężenie pyłów:  PM10,  PM2,5  i  PM1,  temperaturę powietrza, wilgotności oraz stężenie formaldehydu. Dzięki temu urządzeniu można na bieżąco sprawdzać stan powietrza przy naszej szkole oraz prowadzić badania jakości powietrza.

W efekcie powstał  raport z monitoringu środowiskowego dotyczący badania jakości powietrza i  wód powierzchniowych okolic Zbąszynia publikowany na stronie szkoły i przekazany IKEA INDUSTRY oraz władzom samorządowym Gminy Zbąszyń.

J. Jankowiak

Raport