„Śladami preludium zagłady”

Dziś, nasi uczniowie : Bartek Grelak, Oliwia Wachowska, Amelia Połomka, Martyna Nowotnik, Piotr Tomiak, Weronika Jankowiak, Wiktoria Kardaszewska, Jakub Kędrek, Marcin Loba i Wiktoria Mirek, mieli okazję wziąć udział w grze miejskiej „Śladami Preludium Zagłady„. Uczestnicy projektu przemieszczali się po terenie Zbąszynia   i okolic w celu rozwiązania zadań dotyczących wydarzeń z 1938 roku, kiedy to  z hitlerowskich Niemiec wyrzucono do Polski tysiące Żydów. Wielu z nich znalazło schronienie w Zbąszyniu. Uczniowie mieli możliwość odwiedzenia oraz poznania historii miejsc, w których zatrzymała się ludność żydowska oraz tych, które były związane  z powyższymi zdarzeniami m.in. byłą granicę polsko-niemiecką, dworzec kolejowy oraz znajdujący się w pobliżu budynek ówczesnej poczty, teren starych koszar wojskowych, miejsce dawnego młyna braci Grzybowskich oraz budynki: dawnego Gimnazjum, synagogi, strzelnicy oraz „ćwiczni” czyli sali gimnastycznej.  Projekt ten był idealną okazją dla uczniów, aby zwrócić uwagę na kulturę i dziedzictwo historyczne w naszym mieście, uczcić pamięć o wydarzeniach z tamtych lat oraz przekonać się o odwadze i otwartości mieszkańców Zbąszynia na drugiego człowieka. Bardzo dziękujemy panu Jerzemu Sikucińskiemu i panu Łukaszowi Pawłowskiemu za zaproszenie nas na tę niezwykłą lekcję historii.