INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1 w ZBĄSZYNIU

INFORMUJĘ, IŻ – W DNIU 24.04.2019 o godz.: 17.00  ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – dotyczące klasyfikacji uczniów klas III A , III B , III C ,IV T  w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów  (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe)

 

 

                                                                                         Wicedyrektor ZS 1 w Zbąszyniu

                                                                                                       mgr Marek Furman