Nowe książki w bibliotece.

Informujemy, że biblioteka szkolna w budynku „B” naszej szkoły znalazła się, na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście placówek, którym udzielone zostało wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program składa się z 3 priorytetów. Nasza szkoła będzie realizowała priorytet 3:

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zapraszamy wszystkich czytelników, do korzystania z nowości książkowych oraz brania udziału w akcjach i wydarzeniach czytelniczych.

Serdecznie zapraszamy   !!!!

😀

zd3   zd1   zd2