Terminy poprawek

MATURA POPRAWKA

21.08 wtorek budynek A
– godz. 9:00 – matematyka, sala 13 i sala 8

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

27.08  poniedziałek budynek A   

-godz. 8:30 część pisemna – język polski, rachunkowość i analiza,

– godz. 10:00  pracownia rachunkowości

– po części pisemnej część ustna