Monitoring środowiska – badanie jakości wody – projekt dofinansowany przez IKEA Industry

Dofinansowanie projektu  w ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju IKEA Industry  pozwoliło na  zakup dwóch zestawów do badania wody, które umożliwiają prowadzenie zajęć z analizy ilościowej. Zakupiony sprzęt umożliwia m. in. oznaczanie stężenia  jonów azotanowych, amonowych i fosforanowych będących wskaźnikami jakości wody oraz pomiar pH wody.

W ramach projektu grupa uczniów klasy przyrodniczo-medycznej udała się na wycieczkę do laboratorium  IKEA INDUSTRY w Chlastawie, gdzie pod okiem Pani Agnieszki Puhan, kierownika laboratorium,  zapoznali się z testami chemicznymi i fizycznymi, którym  są poddawane materiały do produkcji mebli oraz  gotowe wyroby.

J. Jankowiak