Wycieczka klasy przyrodniczo-medycznej do szpitala w Nowym Tomyślu i wykłady specjalistów

Lekcja w szpitalu i wykłady specjalistów zawodów medycznych

Klasa przyrodniczo-medyczna miała okazję poznać pracę lekarza i pielęgniarki na oddziale szpitalnym, analityka medycznego w laboratorium,  radiologa wykonującego badania przy użyciu aparatu rentgenowskiego i tomografu komputerowego oraz procedury obowiązujące w pracowni rezonansu magnetycznego. Odwiedziliśmy szpitalny oddział ratunkowy, laboratorium,  pracownią rentgenowską, pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz oddział dziecięcy. W laboratorium diagnostycznym poznaliśmy drogę próbki krwi od momentu pobrania do uzyskania wyniku. Lekcja w szpitalu była możliwa dzięki uprzejmości dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu Pana Janusza Nowaka.

Z kolei specjalistka medycyny estetycznej Agnieszka Żyła z RCZ w Zbąszyniu przedstawiła nam zawody medyczne oraz nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze stosowane w medycynie ogólnej i estetycznej.

Trudną i często niedocenianą pracę pielęgniarki przybliżyła naszym uczniom Magdalena Łukaszewska, pielęgniarka kardiologiczna pracująca na co dzień w RCZ w Zbąszyniu i na oddziale szpitalnym.

Zajęcia w placówkach medycznych i wykłady specjalistów mają na celu pokazanie osiągnięć  współczesnej medycyny wykorzystywanych w praktyce oraz poznanie przez uczniów specyfiki pracy w zawodach związanych z medycyną, co może im pomóc w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

J. Jankowiak