Ważny komunikat w sprawie dotacji dla szkół

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych i/lub dystrybucję drogą e-mail informacji o możliwości otrzymywania bieżącej informacji na temat pozyskiwania przez placówki oświatowe dodatkowych środków finansowych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączniku

Z poważaniem,
Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktor Naczelna magazynu „Pieniądze są dla Szkoły”