Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

29 listopada 2016 r. uczniowie II, III i IV klasy Technikum Ekonomicznego wzięli  udział w Olimpiadzie zorganizowanej pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady było  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Organizatorem Olimpiady był Zakład Ubezpieczeń Społecznych  w Warszawie, współorganizatorami − szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej  oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachętą do przystąpienia do tego projektu może być także wyróżnienie  „Lekcji z ZUS” Certyfikatem Zasługi w Konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego „Dobre praktyki dla Europy 2016”.

Przystępując do projektu „Lekcje z ZUS” otworzyliśmy swoim uczniom drzwi do wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która pozwoli im na podejmowanie samodzielnych, świadomych decyzji po wejściu na rynek pracy.

Po zakończeniu projektu młodzież wzięła udział  w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Pierwszy etap – szkolny polegał na rozwiązaniu testu. Najwyższe wyniki uzyskały uczennice: Daria Dudek, Katarzyna Maciejewska, Anna Skałecka.

20161129_090946    20161129_091021    20161129_091010

Renata Śliwa