Dzień Praw Dziecka i Ucznia

20 października 2016 r. w Polsce po raz trzeci obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka– podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa i należy ich zawsze przestrzegać.

Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka miało także przypomnieć o szczególnej roli Polski− inicjatora uchwalenia Konwencji−w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

21 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony prawom dziecka i ucznia. We wstępie głos zabrał pan dyrektor  Marek Furman oraz zaproszeni goście  – przedstawiciele policji. Młodzież pod opieką pani Renaty Śliwa i Moniki Niezborała w ciekawy sposób przedstawiła swoim koleżankom i kolegom zarówno prawa, jak i obowiązki dziecka i ucznia. W szkole mamy do czynienia nie z dzieckiem, ale z uczniem. To ważne rozróżnienie, bo dziecko jest sobie dzieckiem w domu, dla rodziców, a dla szkoły jest uczniem, czyli młodym człowiekiem, który ma obowiązek uczyć się, przestrzegać regulaminu szkoły  i słuchać nauczycieli.

Uczniowie szkoły wzięli  udział w konkursie o prawach dziecka i ucznia w szkole, który polegał na rozwiązaniu testu. Uzdolnieni plastycznie mogli wykazać swoje umiejętności w konkursie plastycznym – przedstawiającym prawa dziecka.

DSC00292  DSC00297   DSC00348   DSC00351