Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

9 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap XXX Jubileuszowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  W roku szkolnym 2016/2017 hasło przewodnie Olimpiady  brzmiało: „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli.

Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Program skorelowany jest z podstawą programową przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, w szczególności: ekonomii, podstaw przedsiębiorczości, podstaw statystyki, zasad rachunkowości, marketingu, elementów prawa gospodarczego, finansów, bankowości oraz analizy ekonomicznej.

Szkolny etap Olimpiady polegał na rozwiązaniu trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru,  zadania z podstaw ekonomii oraz pytania o charakterze ogólnym wybieranego  spośród dwóch, nawiązującego do myśli przewodniej OWE.

Przedstawicielom naszej szkoły biorącym udział w Olimpiadzie− uczniom technikum ekonomicznego życzymy powodzenia.  DSC00283  DSC00284  DSC00286DSC00282