Rok szkolny 2016/2017 – rozpoczęty!

Dzisiaj podczas uroczystego apelu Dyrektor szkoły pan Marek Furman oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny 2016/2017. Powitał  grono pedagogiczne, przybyłych gości, a w szczególności uczniów:  tych, dla których to już kolejny rok nauki w naszej szkole oraz tych, którzy dziś przekroczyli progi szkoły po raz pierwszy.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji i rozpoczęciem nauki. Jednak pamiętajmy, że nie zawsze tak było.           1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały nasz kraj. W świadomości Polaków wybuch II wojny światowej był początkiem najtragiczniejszych doświadczeń współczesnej historii nie tylko dla Polski, ale całej Europy i świata. Pamięć tych lat jest wciąż żywa i powinna być przestrogą dla młodego pokolenia, dlatego wspominamy te wydarzenia właśnie w tym dniu.

Życzymy wszystkim wiele radości płynącej z obcowania z nauką, dobrych ocen oraz samych radosnych dni w murach naszej szkoły.

20160901_091824  20160901_091620  20160901_091813  20160901_091420